OBS! 

Om Du vill boka ett besök till Kvinnohälsan i Eskilstuna, var noga med att välja "Läkartid" under "Typ av besök".
 

 

Om Du vill boka ett besök till Kvinnohälsan i Strängnäs, var noga med att välja "Läkartid Löt" under "Typ av besök".

På vår klinik finns både kvinnlig & manlig sjukvårdspersonal.